Kunstnerne skal have løn for deres arbejde.

« Tilbage

Derfor besluttede Folketinget at der vedlægges en afgift på alle solgte lagringsmedier i Danmark.

Det er fra Folketingets side besluttet, at borgere i Danmark skal kunne kopiere lovligt tilgængeligt indhold, for eksempel musik, film og tv, til PRIVAT brug, uden det kræver en forudgående aftale med rettighedshaverne, – kunstnere og producenter bag indholdet samt broadcastere.

Copydan sikrer kunstnerne penge for deres arbejde.

Til gengæld skal kunstnerne og producenterne kompenseres for tabt indtjening, når private kopierer.

Derfor skal der betales et vederlag, hver gang der sælges et lagringsmedie som for eksempel en smartphone, tablet, computer eller harddisk. Det er Copydan KulturPlus, der administrerer kunstnernes og producenternes rettigheder, og sørger for, at pengene går tilbage til rettighedshaverne.

Hvis man sælger et af disse medier direkte til private eller til virksomheder i Danmark, hvis formål er at sælge lageringsmedier videre til private, er vi som forhandler pålagt at opkræve en afgift med virkning fra og med d. 1/1-2022.

Køb lagringsmedier vederlagsfrit
Fra den 1. januar 2022 skal forhandlere af smartphones, tablets, computere og harddiske betale lovpligtigt afgift til kunstnere og producenter som kompensation for privatkopiering i forbindelse med salget.

Adgang til billeder og lyd er blevet lettere.

Lovgivningen følger nu EU-retten

Lovændringen, som medfører en ny kompensationsordning for privatkopiering, blev vedtaget af Folketinget den 21. december 2021, efter at en politisk aftale om en modernisering af den hidtidige ordning faldt på plads tidligere på året. Med den nye kompensationsordning for privatkopiering implementerer Danmark nu et EU-direktiv, så dansk lovgivning om privatkopiering lever op til EU-retten. Hermed følger Danmark nu en lang række øvrige EU-medlemslande, som også har en lovgivning, der giver befolkningen ret til lovlig privatkopiering, mod at rettighedshaverne bag indholdet bliver kompenseret for brugen.

Der er tilføjet nye medier

Moderniseringen af kompensationsordningen betyder også, at en række nye medier nu er omfattet. Der er tale om lagringsmedier, som er de medier, privatkopiering i dag finder sted på. Producenter og importører af disse medier skal fremover opkræve og indbetale vederlag til rettighedshaverne, når de handler med medierne, der fra den 1. januar 2022 omfatter smartphones, tablets, computere og harddiske.

Salget skal indrapporteres

Som forhandler af et eller flere af ovennævnte lagringsmedier skal du derfor være klar til at indrapportere dit salg til Copydan KulturPlus, som er godkendt af Kulturministeriet til at administrere denne nye ordning på vegne af rettighedshaverne.

Udlandet

Udenlandske webforhandlere skal også betale vederlag ved onlinesalg.

Yderligere er det med lovændringen vedtaget, at udenlandske webforhandlere også skal betale vederlag som kompensation til rettighedshaverne, når der sælges smartphones, tablets, computere og harddiske til danske privatkunder online.

Fritagelse

For virksomheder og undervisningsinstitutioner, som køber lagringsmedier, gælder det fortsat, at de kan fritages for betaling af vederlag, hvis lagringsmedierne udelukkende er til intern brug.

Du kan søge en særlig kompensationsordningen for privatkopiering

Folketinget har besluttet, at borgere skal kunne kopiere lovligt tilgængeligt indhold, for eksempel musik, film og tv, til privat brug, uden det kræver en aftale med rettighedshaverne, dvs. kunstnere og producenter bag indholdet samt broadcastere. Det kaldes privatkopiering.

I kan søge om fritagelse

Som bruger i en virksomhed eller en undervisningsinstitution?

Når du bruger lagringsmedier i din virksomhed eller undervisningsinstitution og udelukkende til erhvervsmæssige formål, kan du købe lagringsmedierne vederlagsfrit. For at gøre det let for din forhandler af lagringsmedier, kan du tilmelde dig godkendelsesordningen i Copydan KulturPlus.

Guide til din tilmelding

Tilmeldingen til godkendelsesordningen udelukkende ved erhvervsmæssigt formål

Hvis du har brug for yderligere hjælp eller svar på andre spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os

Dette kan gøres via telefon +45 70 25 12 01, via vores kontaktformular på vores hjemmeside eller ved at trykke på knappen ovenfor, hvor du kvit og frit kan booke en 30 minutters uforpligtende samtale, når det passer ind i din kalender.

19. september 2022

At outsource eller ej

Vi er helt sikkert sikre – er vi ikke? Dette og mange flere spørgsmål er vigtige at få stillet sig…

Læs indlæg
28. juni 2022

Kryptering af mails – nemt hvorfor, hvordan, hvornår & hvad

Hvorfor er kryptering vigtig og hvornår er det et must? Digitaliseringsstyrelsens beslutning Fra 1. januar 2019 skal alle mails, der…

Læs indlæg
17. marts 2022

Kunstnerne skal have løn for deres arbejde.

Derfor besluttede Folketinget at der vedlægges en afgift på alle solgte lagringsmedier i Danmark. Det er fra Folketingets side besluttet,…

Læs indlæg