Kære kunde.

Formålet med behandling af dine data, er at kunne servicere vores kunder med de aftaler og forpligtelser vi har, samt sende varer som er bestilt eller adhoc ydelser. Derudover udsender nyhedsbrev med relevant information. Det er nødvendigt at du oplyser dit navn, adresse og kontaktoplysninger for at vi kan levere vores ydelse til dig. Vi benytter ikke dine oplysninger til andet, end det/de angivne formål.

Vi sender dine data videre til udvalgte distributør(e) og producenter for, med det formål at varene kan sendes til dig og at producenterne, kan producere og leverere licenser. Vi gemmer dine data indtil i reklamationsperioden, som kan være 12, 24, eller 36 mdr.

Hvis du tidligere har afgivet samtykke til at modtage vores nyhedsbrev gemmer vi dit navn og dine e-mailoplysninger samt evt. firmanavn, så længe du ønsker at abonnere på vores nyhedsbrev. Har du afgivet samtykke kan dette til enhver tid trækkes tilbage ved at afmelde på det udsendte brev eller skrive til mail adressen info@mainbrain.dk med titel: frameld

Der vil altid være mulighed for at gøre indsigelse mod og begrænse behandlingen af dine data hvis dette ønskes. Du kan til en hver tid få indsigt i, rettet eller slettet de data vi har indsamlet. Du skal være opmærksom på, at du også til enhver tid har mulighed for at kontakte os for at få udleveret dine oplysninger i et struktureret og almindelig anvendt format, samt at få overført dine oplysninger til en anden virksomhed hvis dette er teknisk muligt.

Du er ved tvivlsspørgsmål altid velkommen til, at kontakte vores dataansvarlige på telefon +45 7025 1201 og mail info@mainbrain.dk.

Du har til en hver tid ret til at klage til Datatilsynet, hvis du finder vores behandling af dine personoplysninger ukorrekt.

Klage over MainBrain A/S behandling af personoplysninger kan ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, DK-1300 København K, TELEFON 3319 3200 – E-mail dt@datatilsynet.dk

Dette dokument vil løbende blive opdateret, seneste opdateret 24. maj 2018