Projektstyring med kvalitetssikring og overblik

WorkPoint 365 projektstyringsværktøj sikrer kvaliteten og giver jer et overblik over alle jeres igangværende projekter samt fremdriften i de enkelte projektforløb. I opnår en fælles brugerflade, som guider jer frem i projektet sikkert, effektivt og nemt. WorkPoint 365 kan automatisk tildele opgaver, og kan detaljeret styre jer igennem processen helt frem til slutevalueringen.

WorkPoint 365 projektstyring har blandt andet systematisk gate- og fasestyring, som sikrer, at I ikke skifter fra en fase til en ny før alle opgaver og krav er opfyldt til at gå videre i processen. Det kunne for eksempel være at sikre, at I ikke går videre i en byggeproces uden at have byggetilladelserne på plads.

Med WorkPoint 365s processer til risikostyring og kvalitetssikring opnår I en høj og ensartet kvalitet i gennemførelsen af alle jeres projekter. Samtidig understøtter WorkPoints gate- og fasestyring den projektmodel, I har valgt at gennemføre jeres projekter ud fra. Med andre ord, WorkPoint 365 tilpasses jer og jeres virksomhed, og ikke omvendt.

Projektmodellen kunne se således ud:

Projektstyringsmodul

8 WorkPoint 365 features, som styrker projektstyringen

For at give et større overblik over de mange styrker, som WorkPoint 365 indeholder, har vi listet otte styrker ved denne løsning, men det er blot nogle få ud af mange styrker ved denne løsning.

  • Styr projektet sikkert igennem alle faser med stadiestyring, der bygger på jeres egen projektmodel
  • Porteføljestyring sikrer effektiv måling af fremdrift i projekterne og mulighed for eksport af data til Excel-filer
  • Alle dokumenter, mails, interessenter samt informationer og stamdata knyttes til det enkelte projekt
  • Automatisk og intelligent metatagging og nedarvning af data på mails og dokumenter sparer tid og ressourcer og kvalitetssikrer data
  • WorkPoint 365 sikrer fundamentet for, at I kan opbygge et velorganiseret skabelonbibliotek med de mest relevante skabeloner til standarddokumenter
  • Automatisk versionsstyring af dokumenter sikrer, at alle ændringer og godkendelser altid registreres under hele projektforløbet
  • Effektiv mailhåndtering sikrer intuitiv og hurtig arkivering af mails og dokumenter via drag and drop fra Outlook til SharePoint Online. Udnyt også muligheden for at benytte intelligente forslag fra systemet til journalisering og autojournalisering på et projekt1
  • WorkPoint 365 gør det let og hurtigt at finde og genfinde al information og historik på et projekt – alle dokumenter, mails, aftaler m.m.

Denne funktion kræver tilkøb af WorkPoint Express.

Vil I gerne høre mere om WorkPoint 365 og projektstyring?