Styr alle processer og rutiner effektivt

Med sagsstyring kan I sætte sagsbehandlingen i system, og I får nemt et samlet overblik over alle sager i hele virksomheden, men også hvilke sagsforløb den enkelte medarbejder sidder med i øjeblikket. Desuden får I også hurtigt og nemt en forståelse for, hvor i sagsforløbet I befinder jer.

Med WorkPoint 365 kan I knytte klienter, interesserenter samt informationer, stamdata, dokumenter og e-mails til den enkelte sag. Løsningen sørger for, at I har præcis og fuldkommen dokumentation i forhold til eventuelle krav fra myndigheder. Dokumentation, som bliver nem og hurtig at finde eller genfinde. Samtidig kan I oprette skabeloner, der gør det nemt at oprette nye sagsdokumenter, hvilket strømliner og letter udførelsen af de rutineprægede opgaver. Resultatet er høj og ensartet kvalitet i sagsbehandlingen.

I får desuden intuitiv stadiestyring med WorkPoint 365, som hjælper medarbejdere nemt og sikkert gennem hele sagsforløbet, og sikrer at alle krav er opfyldt for både at afslutte stadier i sagsbehandlingen samt afslutte hele sagsforløbet.

Sagsstyring

10 features, I får med WorkPoint 365 Sagsstyring

Det er dog ikke kun disse 10 features, I får med WorkPoint. I får meget mere, som fx en mere effektiv hverdag med mere overskud. Og I får mere tid til det, I er gode til.

  • WorkPoint 365 giver ét samlet overblik over alle sager og sagsforløb
  • Dokumenter, mails, interessenter, informationer og stamdata samles om den enkelte sag
  • Velorganiseret skabelonbibliotek sikrer høj kvalitet og letter arbejdet for sagsbehandleren
  • Automatisk versionsstyring af dokumenter sikrer, at alle ændringer og godkendelser altid registreres til senere dokumentation
  • Journalisering med drag and drop direkte fra Outlook gør korrekt håndtering af mails og dokumenter på en sag langt nemmere og mere effektiv1
  • WorkPoint 365 gør det nemt at udføre rutineopgaver og overholde fastdefinerede procedurer til behandling af sager
  • Stadiestyring hjælper sagsbehandleren gennem livsforløbet på en sag samt sikrer kvaliteten af sagsforløbet
  • Automatisk og intelligent metatagging og nedarvning af data på mails og dokumenter sparer sagsbehandleren for tid og ressourcer samt kvalitetssikrer arbejdet
  • Unik søgefunktion gør det let og hurtigt at finde og genfinde al information og historik på en sag
  • Fuld integration til Office 365-pakken1

Denne funktion kræver tilkøb af WorkPoint Express.

Vil I gerne høre mere om WorkPoint 365 og mulighederne for at lette sagsbehandlingen?