Ekstern IT chef

Har I brug for en ekstern IT chef?
Lad MainBrains eksterne IT chef tage over, så I får frigivet tiden til sjovere opgaver.

 

 

Brug for en ekstern IT chef, som kan indgå på ledelsesniveau?

Book en uforpligtende samtale her

Er jeres organisation nået en vis størrelse og savner I faglig sparring og projektstyring
fra en professionel it-chef,der kender jer og organisationen? Så læs videre >>>

MainBrain tilbyder, at I kan få adgang til jeres helt egen it-chef. Vi skræddersyer
samarbejdet i fællesskab, så vi opfylder jeres specifikke behov.

Det kan fx være:

Strategisk sparring i ledelsen

Mange virksomheder glemmer at tænke IT som et strategisk værktøj, der kan være med til at styrke virksomheden og nå de forretningsmæssige mål. Udgifterne til IT er ofte betydelige, og fejlinvesteringer kan være fatale både for samarbejde og kommunikation i dagligdagen og for resultaterne på bundlinjen.

Jeres faste tilknyttede IT-chef kan deltage i ugentlige eller månedlige ledelsesmøder og dermed sikre, at både dagligdagens IT-univers og nye investeringer understøtter virksomhedens forretningsplan og strategi.

Resultat: Jeres virksomhed træffer afgørelser om IT-struktur og -løsninger på et strategisk velfunderet grundlag. I sparer tid og penge, og får en mere velfungerende dagligdag, gladere medarbejdere og mere tilfredse kunder.

 

Udvikling af nye IT-produkter eller andre behov?

Er I i et marked, hvor kunder, produkter eller konkurrencesituation ændrer sig hele tiden,
og har I derfor brug for en ny IT-platform eller -produkter til at understøtte de ændrede behov?

Så stiller vi gerne en ekstern IT chef til rådighed, som kan hjælpe med definere din virksomheds IT-krav,
og skabe overblik over mulige løsninger.
Denne person er vant til at drive IT-udviklingsprojekter som fx CMS-systemer, personaledatabaser,
journaliseringssystemer, projektstyringssystemer og rekrutteringssystemer.
Sammen kigger I på virksomhedens forretningsplan og nuværende IT-investeringer og derfra udfærdiger
I en kravspecifikation på det eller de systemer, der bedst understøtter jer og jeres fremtidige behov.
IT-chefen står også gerne for kontakt til potentielle leverandører og følger jer hele vejen fra de første ønsker
der formuleres, til vi står sammen med det nye system i hænderne.

Resultat: I kan holde fokus på hverdagens opgaver og samtidig få sat skub i jeres udviklingsprojekter af en professionel IT-chef, der kender jeres virksomhed indefra. I sparer tid og penge ved at finde den rigtige løsning første gang og kommer trygt frem til det resultat, der bedst understøtter jeres forretning i mål.

 

Sidebar